Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Prostorni plan uređenja Općine Visoko,Statut


Katalog informacija

Katalog Informacija Općine Visoko

...........................................................................................................................................................................

Prostorni plan

Prostorni plan ureðenja Općine Visoko
(službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/03 od 24.04.2003.)

Izmjene i dopune prostornog plana ureðenja Općine Visoko
(službeni vjesnik Varaždinske županije br. 15/07 od 28.05.2007.)

Prostorni plan uređenja Općine Visoko-izmjene i dopune
(Visoko, Lipanj 2009.)

Prostorni plan uređenja Općine Visoko 2. izmjene i dopune - prijedlog
(Visoko, Ožujak 2010.)

Prostorni plan uređenja Općine Visoko 2. izmjene i dopune
(Visoko, Siječanj 2011.)

...........................................................................................................................................................................

Statut 

Statut Općine 2009.

Ispravak Statuta

...........................................................................................................................................................................

Poslovnik

Poslovnik o radu Općine

...........................................................................................................................................................................

Kartografski prikazi

K1, K2, K2b, K2c, K3, K4.1, K4.2

........................................................................................................................................................................... 

Odredbe za provođenje

Tekst odredbi

...........................................................................................................................................................................

Karta

Visoko

Copyright © 2004-2015; Općina Visoko | Powered by Oportun