Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Proračun, donacije i Ugovori


..........................................................................................................................................................................

Proračun za 2019. i projekcije za 2020.-2021.-1.dio

Proračun za 2019. i projekcije za 2020.-2021.-2.dio

Plan razvojnih programa za 2019.-2021.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019.

Izmjene i dopune Proračuna za 2018.-1.dio

Izmjene i dopune Proračuna za 2018.-2.dio

..........................................................................................................................................................................

Financijski izvještaj za 2018.-1.strana.

Financijski izvještaj za 2018.-2.strana.

Financijski izvještaj za 2018.-3.strana.

Financijski izvještaj za 2018.-4.strana.

Financijski izvještaj za 2018.-5.strana.

Financijski izvještaj za 2018.-6.strana.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.

..........................................................................................................................................................................

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2019.

..........................................................................................................................................................................

Proračun Općine Visoko za 2019.

..........................................................................................................................................................................

Plan nabave za 2018. godinu.

..........................................................................................................................................................................

Financijski izvještaj za 2017.-1.strana.

Financijski izvještaj za 2017.-2.strana.

Financijski izvještaj za 2017.-3.strana.

Financijski izvještaj za 2017.-4.strana.

Financijski izvještaj za 2017.-5.strana.

Financijski izvještaj za 2017.-6.strana.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.

..........................................................................................................................................................................

Proračun za 2018. i projekcije za 2019.-2020.-1.dio

Proračun za 2018. i projekcije za 2019.-2020.-2.dio

Plan razvojnih programa za 2018.-2020.

Odluka o izvršenju proračuna za 2018.

Program društvene djelatnosti 2018.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2018.

Program gradnje i uređenja 2018.

Izmjene i dopune Proračuna za 2017.-1.dio

Izmjene i dopune Proračuna za 2017.-2.dio

Rebalans plana razvojnih programa za 2017.

Izmjene i dopune programa društvene djelatnosti za 2017.

Izmjene i dopune programa gradnje i uređenja za 2017.

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

..........................................................................................................................................................................

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017-1-6 1.strana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017-1-6 Opći i posebni dio.

Proračun2017.

Godišnji izještaj o izvršenju proračuna za 2016.

Program društvene djelatnosti 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2017.

Program gradnje i uređenja 2017.

Plan razvojnih programa 2017-2019.

Odluka o izvršenju proračuna za 2017.

Izvršenje plana razvojnih programa za 2016-2018.

Izvršenje programa društvenih djelatnosti za 2016.

Izvršenje programa građenja za 2016.

Izvršenje održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

..........................................................................................................................................................................

Proračun2016; Plan izvršenja 2017-2018.

Program društvene djelatnosti 2016.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2016.

Program gradnje i uređenja 2016.

Plan razvojnih programa 2016-2018.

Odluka o izvršenju proračuna za 2016.

Izvršenje proračuna za 2016/01-06.

..........................................................................................................................................................................

Registar korisnika sponzorstva i donacija za 2015.

Registar ugovora bagatelne vrijednosti za 2015.

Stanje ugovora na dan 31.12.2015.

Godišnje izvješće za 2015.

Proračun i projekcije 2015-javna objava

Plan razvojnih programa 2015-2017

Program društvene djelatnosti 2015

Program gradnje i uređenja 2015

Program održavanja komunalne infrastrukture 2015

Plan nabave za 2014. godinu

Pravilnik o postupku nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Izmjene i dopune programa društvene djelatnosti 2014

Izmene i dopune programa gradnje i uređenja 2014

Izmjene i dopune plan razvojnih programa

Izmjene i dopune program održavanja komunalne infrastrukture 2014

Izvršenje program društvene djelatnosti 2014

Izvršenje 2014-Visoko

Izvršenje plan razvojnih programa

Izvršenje program održavanja komunalne infrastrukture 2014

Izvršenje program gradnje i uređenja 2014

Rebalans Visoko javna objava

..........................................................................................................................................................................

Izvješće o donacijama za 2011. godinu

Izvješće o donacijama za 2012. godinu

Ugovori sklopljeni 2013. godine

..........................................................................................................................................................................

Copyright (c) 2004-2017; Općina Visoko | Powered by Oportun